Od 2021 roku jesteśmy dumni z posiadania certyfikatu ekologicznego, który został wydany zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Ten certyfikat jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w produkcję ekologiczną, zgodną z najwyższymi standardami Unii Europejskiej. Obejmuje on w szczególności nasz handel pieczarką białą i brązową, co świadczy o naszym dążeniu do oferowania klientom produktów najwyższej jakości, produkowanych w zgodzie z naturą.

Posiadanie certyfikatu ekologicznego oznacza, że nasze pieczarki są uprawiane bez użycia syntetycznych środków ochrony roślin, sztucznych nawozów czy modyfikacji genetycznych. Cały proces produkcji odbywa się w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Jest to gwarancja, że produkty, które oferujemy naszym klientom, są nie tylko zdrowe i bezpieczne, ale również wyprodukowane z troską o przyszłe pokolenia i naszą planetę.

Certyfikat ekologiczny to także dowód na to, że nasza firma nieustannie dąży do wprowadzania innowacji i poprawy procesów produkcji, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom ekologicznym. Dzięki temu, nasi konsumenci mogą mieć pełne zaufanie, że kupując nasze pieczarki, wybierają produkt wysokiej jakości, który jest wynikiem odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do rolnictwa.

W ten sposób, certyfikat ekologiczny nie tylko umacnia naszą pozycję na rynku jako producenta ekologicznych produktów spożywczych, ale także jest świadectwem naszej odpowiedzialności i zobowiązania do ochrony środowiska i zdrowia konsumentów.

 

 

sprawdz nasz certyfikat

BIO

sprawdz nasz certyfikat

GLOBALG.A.P. GRASP

sprawdz nasz certyfikat

GLOBALG.A.P.

sprawdz nasz certyfikat IFS

sprawdz nasz certyfikat BRC

NASZE STANDARDY

Od 2016 roku jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatu GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice), co podkreśla nasze zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnych i etycznych praktyk społecznych w naszej firmie. Certyfikat GRASP koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawami pracowników, bezpieczeństwem i warunkami pracy, co odzwierciedla nasze zobowiązanie do utrzymania wysokich standardów w zakresie etyki zatrudnienia i zapewnienia godnych warunków pracy.

Posiadanie certyfikatu GRASP jest wyrazem naszych ciągłych starań o zapewnienie sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich naszych pracowników. Jest to aspekt kluczowy w branży rolniczej, gdzie odpowiednie warunki pracy są niezbędne. Dzięki certyfikacji GRASP, nasi klienci i partnerzy biznesowi mogą być pewni, że przestrzegamy najwyższych standardów w zarządzaniu zasobami ludzkimi i tworzymy środowisko pracy oparte na szacunku i ochronie praw pracowniczych.

Certyfikat ten stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w nieustanne ulepszanie naszych metod zarządzania personelem oraz dbałość o zapewnienie im odpowiednich warunków. Przez

lata, dzięki standardom GRASP, udało nam się wypracować silną kulturę organizacyjną, która kładzie nacisk na rozwój i dobrobyt naszych pracowników.

W ten sposób, certyfikat GRASP nie tylko podkreśla nasze zobowiązanie do odpowiedzialnych praktyk społecznych, ale także wskazuje na naszą rolę jako lidera branży, dbającego o pracowników i zapewniającego im godne warunki pracy na najwyższym poziomie.

 

 

Od 2009 roku jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatów GLOBALG.A.P. oraz GLOBALG.A.P. CoC (Chain of Custody), co stanowi istotny element naszego zaangażowania w odpowiedzialne i zrównoważone praktyki rolnicze oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. GLOBALG.A.P. to międzynarodowy standard definiujący kryteria dla dobrych praktyk rolniczych, z naciskiem na zrównoważone metody produkcji, bezpieczeństwo żywności, ochronę zdrowia i dobrostanu pracowników, a także ochronę środowiska naturalnego.

Certyfikat GLOBALG.A.P. CoC, będący częścią systemu GLOBALG.A.P., rozszerza nasze zobowiązania na cały łańcuch dostaw. Dzięki temu, nie tylko nasze metody produkcji, ale także wszyscy nasi dostawcy i partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania tych samych wysokich standardów. To zapewnia, że każdy element procesu - od produkcji po dystrybucję - spełnia rygorystyczne normy odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Posiadanie tych certyfikatów nie tylko potwierdza, że nasze praktyki spełniają międzynarodowe standardy, ale również świadczy o naszym ciągłym dążeniu do innowacji i ulepszania procesów w całym naszym łańcuchu dostaw. Dla naszych klientów jest to gwarancja, że produkty, które otrzymują, pochodzą z systemu, który dba o najwyższe standardy w zakresie produkcji, środowiska i społeczności.

W ten sposób, nasze certyfikaty GLOBALG.A.P. i GLOBALG.A.P. CoC nie są tylko potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa, ale również symbolem naszej ciągłej pracy na rzecz lepszej przyszłości dla rolnictwa, środowiska i społeczeństwa, zarówno w obrębie naszej firmy, jak i wśród naszych partnerów i dostawców.

 

 

Od 2009 roku, nasze produkty są certyfikowane zgodnie ze standardem IFS (International Featured Standards), co jest istotnym elementem naszej strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywności. IFS to renomowany międzynarodowy standard, opracowany głównie przy współpracy z niemieckimi i francuskimi kontrahentami. Jest on kompleksowym systemem, który integruje Dobre Praktyki Higieniczne (GHP), Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) oraz Analizę Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne (HACCP) z elementami zaawansowanego systemu zarządzania.

Posiadanie certyfikatu IFS nie tylko gwarantuje, że spełniamy wszystkie normy prawne Unii Europejskiej, ale również znacząco podnosi naszą konkurencyjność na rynku i wzmacnia zaufanie klientów. Jest to również kluczowy czynnik, który otwiera przed nami możliwości współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi.

Nasz system zarządzania bezpieczeństwem żywności, który został certyfikowany zgodnie ze standardem IFS, zapewnia produkcję bezpiecznych i wysokiej jakości produktów. Ponad dekada konsekwentnego stosowania tego standardu jest świadectwem naszego głębokiego zaangażowania w jakość i bezpieczeństwo żywności. Dla nas certyfikat IFS to nie tylko

wyróżnienie, ale przede wszystkim potwierdzenie naszego nieustającego dążenia do doskonałości w każdym aspekcie działalności.

 

 

Posiadanie certyfikatu BRC Global Standard Food od 2009 roku jest dla nas dowodem nieustannego zaangażowania w dostarczanie produktów najwyższej jakości. Ten prestiżowy certyfikat, uznawany na całym świecie, stanowi międzynarodowy benchmark bezpieczeństwa żywności i stawia przed nami surowe wymagania dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa produktów. Jest to dla naszych klientów gwarancja, że nasza produkcja jest w pełni kontrolowana, spełnia rygorystyczne normy branżowe i zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności oraz warunków higienicznych.

Dzięki certyfikacji BRC, możemy z dumą potwierdzić, że nasze produkty są zgodne z najwyższymi standardami jakościowymi. Jest to atut szczególnie ceniony przez sieci handlowe i konsumentów na rynku europejskim oraz światowym. Ta certyfikacja nie tylko potwierdza jakość naszych procesów produkcyjnych i gotowych produktów, ale również świadczy o naszym stałym dążeniu do doskonałości i nieustannym rozwoju. Dla nas, certyfikat BRC jest nie tylko odznaczeniem, ale przede wszystkim zobowiązaniem do utrzymania najwyższych standardów w każdym aspekcie naszej działalności.

 

 

O PIECZARCE

NA SKRÓTY

HAJDUK Podłoże do pieczarek sp zoo

Ciepielówek 1

67-410 Sława

 

tel: +48 68 356 82 00

email: zarzad@hajduk.pl