CERTYFIKATY


 

 

EUREPGAP  jest to certyfikowany system dla producentów warzyw i owoców opracowany przez EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). Początki systemu sięgają 1997 r, kiedy to Grupa Robocza Europejskich Handlowców Świeżymi Produktami Ogrodniczymi postanowiła określić powszechnie uznawane i wspólne wymagania dotyczącej Dobrej Praktyki Rolniczej.
 

Uzyskane certyfikaty EUREPGAP, jest wyrazem troski Firmy HAJDUK o zdrowie konsumentów naszych produktów oraz dbania o środowisko naturalne.

Do EUREPGAP-u należą grupy producenckie, rolnicy indywidualni oraz sieci detaliczne, takie jak: Tesco, Ahold, Grupa Metro, czy producenci środków ochrony roślin i nawozów. Wszyscy oni uczestniczą w opracowywaniu i doskonaleniu standardu GAP (Good Agricultural Practice). System ma zasięg globalny, członkowie EUREPGAP pochodzą z Australii, Afryki, obu Ameryk i Europy.

EUREPGAP jest niezależną organizacją non-profit, zarządzaną demokratycznie o strukturze ponadnarodowej, dzięki czemu jest niezależna. Oparta na partnerstwie i otwarta na szeroką konsultację.


Dokumenty EUREPGAP-u składają się z:

  • Wymagań ogólnych (zawiera instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i utrzymywania certyfikatu oraz związane z tym prawa i obowiązki, wraz z aneksami);
  • Punktów Kontrolnych - Kryteriów Zgodności (zawiera wszystkie punkty kontrolne i kryteria zgodności, które muszą być przestrzegane przez ubiegającego się rolnika/ grupę producentów, i które są kontrolowane w celu weryfikacji zgodności. Dokument ten jest podzielony na 14 sekcji i zawiera: Wymagania Podstawowe zaznaczone na czerwono (47 punktów kontrolnych), Wymagania drugorzędne zaznaczone na żółto (98 punktów kontrolnych) oraz Zalecenia (65 punktów kontrolnych) zaznaczone na zielono)
  • Listy kontrolnej (zawiera punkty kontrolne oraz jest narzędziem do sprawdzania i oceny zgodności).


Certyfikat EUREPGAP, jaki posiada Firma HAJDUK potwierdza, że uczestnicząc w międzynarodowym handlu produktami rolnymi, spełniamy wszystkie wymagania tego systemu w zakresie uprawy i obrotu grzybami.

Monitorujemy jakość wszystkich czynników technologicznych mających wpływ na proces uprawy pieczarki oraz składowanie i transport gotowego produktu do naszych klientów.


Certyfikat EUREPGAP, jaki posiada Firma HAJDUK potwierdza, że cała produkcja pieczarek spełnia Zasady Dobrej Praktyki Rolnej. Posiadając cały monitoring produkcyjny od jakości materiału siewnego, poprzez analizy glebowo-chemiczne aż do zbiorów, możemy oferować konsumentom produkt o uznanych na rynkach europejskich walorach jakościowych.

DOBRE PRAKTYKI PRODUKCYJNE


Standardy jakościowe w produkcji podłoża.

  • Dbając o jakość końcowego produktu, jakim jest podłoże do pieczarek wypracowaliśmy sobie wiele standardów jakościowych na każdym etapie procesu produkcyjnego.
  • Wysoka jakość podłoża to przede wszystkim odpowiednie surowce i odpowiednie ich wymieszanie. Każdy z surowców używanych do produkcji poddany jest ścisłej kontroli i ocenie zarówno organoleptycznej jak i laboratoryjnej. Używamy surowców najlepszej jakości, ponieważ tylko wtedy mamy możliwość utrzymania odpowiedniego standardu naszego podłoża.
  • Dysponując własnym laboratorium monitorujemy parametry kompostu na bardzo wielu etapach produkcji. To daje nam możliwość ciągłego doskonalenia i kontrolowania procesu technologicznego.
  • Kluczem do dobrego podłoża jest także prawidłowe przeprowadzenie procesów pasteryzacji i przerostu. Nowocześnie wyposażone obiekty ułatwiają nadzorowanie procesu i dają możliwość uzyskania pożądanych efektów.
  • Bardzo ważne jest dla nas zachowanie reżimu higienicznego całego zakładu. Wiele już wypracowaliśmy, ale ciągle też doskonalimy procedury utrzymania higieny tak, aby produkt końcowy mógł być wolny od konkurencyjnych i patogenicznych drobnoustrojów.
  • W procesie technologicznym bierze udział bardzo duża ilość specjalistycznych maszyn. Ponieważ także tu stawiamy na jakość pracy, jaką wykonują - większość z nich tworzymy i budujemy samodzielnie - ściśle pod nasze potrzeby.
  • Bardzo cenimy sobie informacje zwrotne o naszych produktach. Nasze pieczarkarnie dają nam bardzo szczegółowe informacje o plonie i jakości grzybów. Wprowadziliśmy system informacji zwrotnej od klientów zewnętrznych, co pozwala nam głębiej przeanalizować dane dotyczące procesu produkcji i znaleźć poziomy, które moglibyśmy polepszać. Zależy nam nie tylko na własnym sukcesie, ale także na sukcesie naszych klientów. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym klientom za otwartość i współpracę w tej kwestii.

Pieczarki - standardy jakości produktu.

Posiadamy certyfikat GLOBAL G.A.P. Jest on efektem działań, jakie podjęliśmy od samego początku na drodze doskonalenia kontroli i jakości pieczarek. 
Grzyby są produktem bardzo wrażliwym i wymagającym, łatwo ulegającym uszkodzeniom mechanicznym. Mając to na uwadze, system kontroli jakości w naszej firmie obejmuje kontrolę na kilku szczególnie ważnych etapach: w czasie zbioru i ważenia produktu, przy przyjęciu na chłodnię oraz przy i podczas transportu grzybów do klienta. Każdy z etapów kontroli ma przypisaną ścisłą procedurę, zgodną z obowiązującym certyfikatem.

.
frei porno kurtkoy escort